Disclaimer voor Paul & Cynthia | Dans en Coaching
(https:www.paul-cynthia.nl)

Paul & Cynthia | Dans en Coaching, verleent u hierbij toegang tot paul-cynthia.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Paul & Cynthia | Dans en Coaching behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
_______________________________________________________________________________

Beperkte aansprakelijkheid
Paul & Cynthia | Dans en Coaching spant zich in om de inhoud van paul-cynthia.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
In het bijzonder zijn alle prijzen op paul-cynthia.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op paul-cynthia.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Paul & Cynthia | Dans en Coaching nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
_______________________________________________________________________________
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Paul & Cynthia | Dans en Coaching.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Paul & Cynthia | Dans en Coaching, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
_______________________________________________________________________________
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.